Hacettepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Akademik Birimler
İletişim
Adres: Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Ana Bilim Dalı, 06100 Sıhhiye Ankara
Web Adresi: www.biyoistatistik.hacettepe.edu.tr
E-mail: biyoistatistik@hacettepe.edu.tr
Telefon: 0312 305 14 67
Belgeç (faks): 0312 305 14 59
Ağ sayfası sorumlusu:
Ağ sorumlusu:Araş. Gör. Dinçer GÖKSÜLÜK
E-mail: biyoistatistik@hacettepe.edu.tr, dincer.goksuluk@hacettepe.edu.tr
Telefon: 0312 305 14 67
Belgeç (faks): 0312 305 14 59
Her Hakkı Saklıdır © 2009 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Ana Bilim Dalı
06100 Sıhhiye Ankara