Hacettepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Akademik Birimler
Bilimsel Hazırlık Programı
Biyoistatistik Yüksek Lisans veya Bütünleşik Doktora Programına başvuran adaylar için İstatistik lisans diploması olmayanlar bir dönem ya da bir yıl, Anabilim Dalı Akademik Kurulunun uygun gördüğü bilimsel hazırlık derslerini alırlar.
Bilimsel Hazırlık Programında Açılan Dersler
Her Hakkı Saklıdır © 2009 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Ana Bilim Dalı
06100 Sıhhiye Ankara