Hacettepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Akademik Birimler
Genel Tanıtım

Ana bilim dalı, 1982 Yılında Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji Ana Bilim Dalı'na bağlı bilim dalı olarak kurulmuştur. Ana bilim dalı, başta tıp fakültesi biyoistatistik ve bilgisayar dersleri olmak üzere merkez yerleşkesindeki diğer fakülte ve yüksek okullardaki biyoistatistik ve bilgisayar derslerini yürütmektedir.

Ana bilim dalı, 1996 yılında Tıbbi Biyoloji Ana bilim dalından ayrılarak temel tıp bilimlerine bağlı ana bilim dalı statüsüne kavuşmuştur.

Mezuniyet öncesi eğitime ek olarak, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü içerisinde Biyoistatistik Bilim Uzmanlığı ve Doktora eğitimi verilmektedir. Bugüne kadar 34 kişi bilim uzmanlığı, 26 kişi doktora derecesi almıştır.

Mezuniyet öncesi ve sonrası eğitim faaliyetlerinin yanı sıra hastanelerden ve diğer sağlık kuruluşlarından gelen taleplere göre biyoistatistik ve araştırma kursları düzenlenmektedir. Eğitim faaliyetleri dışında gerek merkez yerleşkesi öğretim elemanları gerekse üniversite dışı araştırıcılara araştırma ve istatistiksel çözümleme danışmanlığı hizmetleri verilmektedir.

Her Hakkı Saklıdır © 2009 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Ana Bilim Dalı
06100 Sıhhiye Ankara