Hacettepe Üniversitesi | Tıp Fakültesi | Akademik Birimler
Misyonumuz ve Vizyonumuz
Misyonumuz:

Geleceğin doktorları olacak öğrencilerimize Biyoistatistiksel yöntem ve yaklaşımların ezbere dayanmadan kavramsal boyutta öğretilmesine, temel konularda kendi becerileri ile istatistiksel planlama ve çözümlemeleri yapabilmelerine, değişik kaynaklardaki araştırma plan ve biyoistatistiksel çözümlemeleri kavrayarak yorumlayabilmelerine katkıda bulunmak,

Kendi başına bilgi üretebilen, evrensel niteliklere sahip ve geleceğin araştırıcıları olan hekimler yetiştirilmesine katkıda bulunmak,

Mezuniyet sonrası öğrencilerimizin uluslararası nitelikte yetişmesini sağlamak,

Bilimsel doğruluk ve etik değerlerden sapmadan tıp alanındaki araştırmaların planlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılmasına katkıda bulunmak, bu konuda eğitim vermek,

Farklı disiplinlerden araştırıcılarla ortak çalışmalar yapmak,

Yapılan araştırmaların ulusal ve uluslararası platformda geçerlilik ve güvenilirliğini artırarak Türk Tıp Literatürünü gerek nicelik gerekse nitelik yönünden daha üst düzeylere taşımaya yardımcı olmaktır.

Vizyonumuz:

Uluslararası standartta eğitim veren biyoistatistik anabilim dalları arasında yer almak,

Fakültemizdeki araştırmalara alanımızla ilgili olarak katılarak fakültemizin ulusal düzeyde lider, uluslararası düzeyde önde gelen fakülteler arasında yer almasına katkıda bulunmak,

Anabilim dalımızın ulusal düzeyde biyoistatistik ve araştırma konularında lider başvuru kurumu olma özelliğini sürdürmektir.

Her Hakkı Saklıdır © 2009 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik Ana Bilim Dalı
06100 Sıhhiye Ankara